Tussenkomst ziekenfonds

Voor vrijwel alle logopedische problemen is er een tussenkomst door het ziekenfonds voorzien (behalve voor een enkelvoudig uitspraakprobleem zoals bijvoorbeeld een verkeerde [s] verbeteren, of het aanleren van een [r]).

Er moet een aanvraag gericht worden aan de medisch adviseur van het ziekenfonds.

Hiervoor heb je een doktersvoorschrift nodig en een logopedisch verslag.

Je kan beter eerst informeren bij de logopedist(e) welke dokter je moet raadplegen voor het voorschrift.

Tegenwoordig bestaat de mogelijkheid om het aanvangsbilan en een evolutiebilan te laten voorschrijven door elke arts die een actief RIZIV-nummer heeft. Het gaat dus om alle artsen-specialisten en huisartsen.

DeĀ behandelingenĀ voorschrijven moet steeds gebeuren door een geneesheer-specialist.

Uitzondering: de stoornis dysfasie, waarvoor een arts-specialist in de pediatrische neurologie het aanvangsbilan, het evolutiebilan en de behandeling moet voorschrijven.

Om in aanmerking te komen voor terugbetaling door het RIZIV moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Wanneer dit niet het geval is, kan er meestal beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering van de mutualiteit. Dit is bij elke mutualiteit anders geregeld.